Шинэ Монгол

ЦАХИМААР БҮРТГЭХ

2022-2023 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэлийг 2022 оны 05 сарын 10-наас 06 сарын 03-ны хооронд онлайн хэлбэрээр зохион байгуулахтай холбогдуулан шинэ монгол технологийн коллежийн элсэлтийн тухай мэдээллийг та бүхэнд хүргэж байна.

2022-2023

Элсэлтийн журам

Бүртгүүлэх заавар

Цахим системд бүртгүүлэх заавар

QPAY QR

qPay ашиглан төлбөр төлөх заавар